Ηλεκτρονικές αιτήσεις αδειών

 
Web εφαρμογή που προαπαιτεί και λειτουργεί σε διασύνδεση  με τις εφαρμογές Γραφείο Προσωπικού και Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων.

Με τη βοήθεια της εφαρμογής  κάθε οργανισμός επιτυγχάνει:

 • αποδοτικότητα στη λειτουργία του Γραφείου Προσωπικού,
 • εξοικονόμηση χρόνου,
 • έλεγχο ροής διαδικασιών αντί για απλή διαχείριση δεδομένων
 • άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση της διοίκησης.

Χαρακτηριστικά δυνατότητες

 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Ευκολία στη χρήση, αλλά και στην εκμάθηση με μηδενικό χρόνο εγκατάστασης
 • Ακρίβεια των δεδομένων –  υπολογισμών – ελέγχων
 • Δυνατότητα  καταχώρησης αιτημάτων προσωπικού (άδειες, σεμινάρια κ.ά.) μέσα από ένα απλό browser
 • Παρακολούθηση υπολοίπου αδείας από τον εργαζόμενο ή τον αιτούμενο σεμιναρίου
 • Παρακολούθηση μέσα από ομαδικό ημερολόγιο του πλάνου των αδειών ανά Τμήμα / Υπηρεσία / Διεύθυνση / Οργανισμό
 • Δυνατότητα έγκρισης αδειών ή σεμιναρίων από  διευθυντές,προϊσταμένους υπηρεσιών,  τμηματάρχες κ.λπ.
 • Δυνατότητα καταγραφής και ανίχνευσης κινήσεων της αίτησης μέχρι την τελική έγκριση ή απόρριψη της  (σε πλήρες βάθος και λεπτομέρεια Ιχνηλασιμότητα)