Η Web Online δεν προμηθεύει και δεν υποστηρίζει Hardware. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις που μηχανήματα απαιτούν άμεση διασύνδεση με τις εφαρμογές. Όπως ρολόγια προσωπικού, καταγραφικά ύδρευσης, κάποια scaner ψηφιοποίησης εγγράφων που επισυνάπτονται στο πρωτόκολλο κλπ.
Οι υπηρεσίες που παρέχουμε αφορούν τις εφαρμογές των πελατών και ορισμένες φορές και το administration του δικτύου, όταν ο πελάτης δεν διαθέτει προσωπικό με τις απαιτούμενες γνώσεις.

Category: Θέματα τεχνικού περιεχομένου