Στον Δημόσιο Τομέα, υποστηρίζουμε το σύνολο των προγραμμάτων της Εταιρείας Alfaware Πληροφορική Α.Ε. για ΟΤΑ και Νομικά Πρόσωπα Γενικής – Κεντρικής Κυβέρνησης. Στον Ιδιωτικό τομέα σαν εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της εταιρείας Softone S.A. εξειδικευόμαστε και υποστηρίζουμε μόνο συστήματα ERP για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Category: Θέματα τεχνικού περιεχομένου