Σημαντική η αλλαγή που επέφερε το άρθρο 11 του νόμου στο χρόνο έκδοσης του τιμολογίου καθώς δίνει τη δυνατότητα έκδοσης μέχρι τη 15 ημέρα του επόμενου μήνα, ακόμη και στη περίπτωση που αλλάζει το έτος. Προσοχή, όμως, αυτό δεν ισχύει για τις συναλλαγές με το Δημόσιο, καθώς εξακολουθεί και ισχύει το ίδιο καθεστώς με τον ΚΒΣ και τον ΚΦΑΣ. Θα πρέπει το τιμολόγιο να εκδίδεται μέχρι το τέλος του έτους εντός του οποίου έχει πραγματοποιηθεί η συναλλαγή.

Category: Θέματα σχετικά με την Νομολογία