Παροχή πρόσβασης του υπεύθυνου επικοινωνίας & υποστήριξης του Φορέα (support contact) στην ηλεκτρονική υποστήριξη της κατασκευάστριας ALFAWARE (μέσω FTP Server κλπ) για: 1)Λήψη όλων των νέων εκδόσεων λογισμικού 2) Λήψη εργαλείων για αντιμετώπιση σφαλμάτων ή βελτίωση λειτουργικοτήτων 3)Κατάθεση ερωτημάτων και λήψη απαντήσεων από το Τεχνικό Τμήμα της Κατασκευάστριας
Επίσης παρέχεται προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του Φορέα, σε σχέση με άλλους πελάτες που δεν καλύπτονται από ανάλογη σύμβαση.

Category: Θέματα τεχνικού περιεχομένου