Υποβολή νέου Μητρώου Δεσμεύσεων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Υποβολή νέου Μητρώου Δεσμεύσεων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με την «υποβολή νέου Μητρώου Δεσμεύσεων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας». Ειδικότερα στην εγκύκλιο σημειώνεται:  ΣΧΕΤ:...

ΠΟΛ 1045/07.03.2018 (ΦΕΚ 881/13.03.2018 τεύχος Β’) Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους,   για το φορολογικό έτος 2017.

ΠΟΛ 1045/07.03.2018 (ΦΕΚ 881/13.03.2018 τεύχος Β’) Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, για το φορολογικό έτος 2017.

Διαθέσιμη η εφαρμογή για την υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών. Τι πρέπει να γνωρίζετε: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βεβαιώσεων είναι 31η...