ΠΟΛ 1045/07.03.2018 (ΦΕΚ 881/13.03.2018 τεύχος Β’) Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους,   για το φορολογικό έτος 2017.

ΠΟΛ 1045/07.03.2018 (ΦΕΚ 881/13.03.2018 τεύχος Β’) Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, για το φορολογικό έτος 2017.

Διαθέσιμη η εφαρμογή για την υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών. Τι πρέπει να γνωρίζετε: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βεβαιώσεων είναι 31η...

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης χαρακτηρίζει χρονιά-ορόσημο το 2018 για την Αυτοδιοίκηση

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης χαρακτηρίζει χρονιά-ορόσημο το 2018 για την Αυτοδιοίκηση

Σε μήνυμα του με αφορμή την έλευση του νέου χρόνου, υπογραμμίζει την ουσιαστική συμβολή της ΚΕΔΕ στην επίλυση κρίσιμων ζητημάτων...

  • 1
  • 2