Γνώση = Δύναμη

Με ειδική μεθοδολογία υποστήριξης και εκπαίδευσης διασφαλίζουμε την μεταφορά τεχνογνωσίας στους πελάτες μας

Η υποστήριξη μας

Παρέχουμε:
Τηλεφωνική Υποστήριξη
Απομακρυσμένη υποστήριξη
Υποστήριξη On Site

Επικοινωνήστε άμεσα

Τηλ 22650 23802
Φαξ 22650 72843

mail info@web-online.gr

Η Web Online δεν προμηθεύει και δεν υποστηρίζει Hardware. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις που μηχανήματα απαιτούν άμεση διασύνδεση με τις εφαρμογές. Όπως ρολόγια προσωπικού, καταγραφικά ύδρευσης, κάποια scaner ψηφιοποίησης εγγράφων που επισυνάπτονται στο πρωτόκολλο κλπ.
Οι υπηρεσίες που παρέχουμε αφορούν τις εφαρμογές των πελατών και ορισμένες φορές και το administration του δικτύου, όταν ο πελάτης δεν διαθέτει προσωπικό με τις απαιτούμενες γνώσεις.

Παροχή πρόσβασης του υπεύθυνου επικοινωνίας & υποστήριξης του Φορέα (support contact) στην ηλεκτρονική υποστήριξη της κατασκευάστριας ALFAWARE (μέσω FTP Server κλπ) για: 1)Λήψη όλων των νέων εκδόσεων λογισμικού 2) Λήψη εργαλείων για αντιμετώπιση σφαλμάτων ή βελτίωση λειτουργικοτήτων 3)Κατάθεση ερωτημάτων και λήψη απαντήσεων από το Τεχνικό Τμήμα της Κατασκευάστριας
Επίσης παρέχεται προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του Φορέα, σε σχέση με άλλους πελάτες που δεν καλύπτονται από ανάλογη σύμβαση.

Παρέχεται τηλεφωνική υποστήριξη, όσον αφορά σύντομες τεχνικές πληροφορίες ή απορίες. Οι υπηρεσίες Help Desk απευθύνονται σε εκπαιδευμένους χρήστες (key users) και αφορούν οδηγίες λειτουργίας και αντιμετώπισης προβλημάτων των εφαρμογών. Σε περίπτωση που ένα ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω τηλεφώνου τότε η κλήση παραπέμπεται στον αρμόδιο τεχνικό, για επίλυση είτε μέσω απομακρυσμένης υποστήριξης (remote support), είτε με επιτόπια (on site) επίσκεψη. Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει θέματα εκπαίδευσης, καταγραφής νέων απαιτήσεων, πρόσθετων παραμετροποιήσεων, ελέγχους και διορθώσεις καταχωρήσεων, ειδική υποστήριξη σε διαδικασίες έκδοσης καταστάσεων, κλείσιμο χρήσης κ.ά. που καλύπτονται με τις υπηρεσίες ωροχρέωσης.

Η εταιρεία παρέχει Τηλεφωνική υποστήριξη, όσον αφορά σύντομες τεχνικές πληροφορίες ή απορίες για αποτελεσματικότερη και πληρέστερη χρήση των προγραμμάτων κάθε εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα έως Παρασκευή) από της 8:00πμ. έως και της 16:00μμ. Λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο 5 γραμμών και οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της εταιρείας απαντούν στις κλήσεις σας

Στον Δημόσιο Τομέα, υποστηρίζουμε το σύνολο των προγραμμάτων της Εταιρείας Alfaware Πληροφορική Α.Ε. για ΟΤΑ και Νομικά Πρόσωπα Γενικής – Κεντρικής Κυβέρνησης. Στον Ιδιωτικό τομέα σαν εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της εταιρείας Softone S.A. εξειδικευόμαστε και υποστηρίζουμε μόνο συστήματα ERP για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Load More


Η Web Online δεν προμηθεύει και δεν υποστηρίζει Hardware. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις που μηχανήματα απαιτούν άμεση διασύνδεση με τις εφαρμογές. Όπως ρολόγια προσωπικού, καταγραφικά ύδρευσης, κάποια scaner ψηφιοποίησης εγγράφων που επισυνάπτονται στο πρωτόκολλο κλπ.
Οι υπηρεσίες που παρέχουμε αφορούν τις εφαρμογές των πελατών και ορισμένες φορές και το administration του δικτύου, όταν ο πελάτης δεν διαθέτει προσωπικό με τις απαιτούμενες γνώσεις.

Παροχή πρόσβασης του υπεύθυνου επικοινωνίας & υποστήριξης του Φορέα (support contact) στην ηλεκτρονική υποστήριξη της κατασκευάστριας ALFAWARE (μέσω FTP Server κλπ) για: 1)Λήψη όλων των νέων εκδόσεων λογισμικού 2) Λήψη εργαλείων για αντιμετώπιση σφαλμάτων ή βελτίωση λειτουργικοτήτων 3)Κατάθεση ερωτημάτων και λήψη απαντήσεων από το Τεχνικό Τμήμα της Κατασκευάστριας
Επίσης παρέχεται προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του Φορέα, σε σχέση με άλλους πελάτες που δεν καλύπτονται από ανάλογη σύμβαση.

Παρέχεται τηλεφωνική υποστήριξη, όσον αφορά σύντομες τεχνικές πληροφορίες ή απορίες. Οι υπηρεσίες Help Desk απευθύνονται σε εκπαιδευμένους χρήστες (key users) και αφορούν οδηγίες λειτουργίας και αντιμετώπισης προβλημάτων των εφαρμογών. Σε περίπτωση που ένα ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω τηλεφώνου τότε η κλήση παραπέμπεται στον αρμόδιο τεχνικό, για επίλυση είτε μέσω απομακρυσμένης υποστήριξης (remote support), είτε με επιτόπια (on site) επίσκεψη. Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει θέματα εκπαίδευσης, καταγραφής νέων απαιτήσεων, πρόσθετων παραμετροποιήσεων, ελέγχους και διορθώσεις καταχωρήσεων, ειδική υποστήριξη σε διαδικασίες έκδοσης καταστάσεων, κλείσιμο χρήσης κ.ά. που καλύπτονται με τις υπηρεσίες ωροχρέωσης.

Η εταιρεία παρέχει Τηλεφωνική υποστήριξη, όσον αφορά σύντομες τεχνικές πληροφορίες ή απορίες για αποτελεσματικότερη και πληρέστερη χρήση των προγραμμάτων κάθε εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα έως Παρασκευή) από της 8:00πμ. έως και της 16:00μμ. Λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο 5 γραμμών και οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της εταιρείας απαντούν στις κλήσεις σας

Στον Δημόσιο Τομέα, υποστηρίζουμε το σύνολο των προγραμμάτων της Εταιρείας Alfaware Πληροφορική Α.Ε. για ΟΤΑ και Νομικά Πρόσωπα Γενικής – Κεντρικής Κυβέρνησης. Στον Ιδιωτικό τομέα σαν εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της εταιρείας Softone S.A. εξειδικευόμαστε και υποστηρίζουμε μόνο συστήματα ERP για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Load More